DIRECTOR'S DESK

List of Directors of Paladin Paints & Chemicals Pvt. Ltd.:

Name Address DIN Date of appointment
Mehernosh Adi Mehta 2/36 A H Wadia Baug, G D Ambekar Marg, Mumbai-400033 00372340 09-02-2021
Ashwin Ratilal Nagarwadia 18, Prabhat Society, 76, Bhulabhai Desai Road, Breach Candy, Mumbai-400026 00466681 09-02-2021
Jairam Mangesh Nadkarni Mangesh Ashram, 13, Ajmal Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057 01228399 30-03-2007
Radhika Prasad Nadkarni Mangesh Ashram, 13, Ajmal Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057, India
01228482 30-03-2007
Satish Balkrishna Samant 1406-B Oberoi Woods, Mohan Gokhale Marg, Goregaon (E) Mumbai 03301575 09-02-2021
Ramakrishnan Sankaran Koduvayoor T-303, Sneha, G L Tambe Nagar, Mulund (W) Mumbai-400080 05318913 28-06-2019
Atul Rakesh Sethi Flat No. 13, bldg. no. 2C, Kalpataru Gardens, Ashok Nagar, Kandivali East, Opp. Swayambhu Ganesh Mandir, Mumbai-400101 06993467 28-06-2019
Mukesh Navnitlal Desai 502A, Kalpataru, Satya Nagar, Next to Sai Baba Nagar, Borivali West, Mumbai-400092 08280946 28-06-2019